Əsas yuyucu maddənin aktivliyini artırmaq üçün 60 C-dən yüksək temperaturlarda ağ rəngli paltarların ağardılmasında istifadə edilən oksigen əsaslı maye halında ağardıcı vasitədir. Əsas yuyucu və ehtiyac yaranarsa digər köməkçi yuyucu maddələrlə birlikdə istifadə edilə bilər. Tərkibində perkarbonat və enzim vardır.

QABLAŞDIRMA: 5 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli