Poli alüminium xlor tərkibli  çökdürücüdür, hovuz suyunda bulanıqlığı yox edən, üzvi çirklərin torpaqlanmasını və filtrasiya zamanı təmizlənməsini təmin edən, yığıntı yaratma qabiliyyətli, yüksək çökdürücü keyfiyyətinə malik qatı mayedir.  

Həddin çox çirklənmə zamanı istifadə miqdarı : 100 M3 hovuz suyu üçün 1000 qr

Daimi istifadə zamanı          : 100 M3 hovuz suyu için 300 – 500 qr

 

QABLAŞDIRMA: 5 KQ-20 KQ                                                    

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli