Hovuz suyunda sürətlə həll olunaraq davamlı xlorlamanı təmin edən , stabilizatorlu maye xlorudur. Üzmə hovuzu və spa sularında mövcud olan bakteriya, göbələk, yosun, mikroorqanizmlərin və qeyri-orqanik kirliliyin önlənməsi və nəzarəti üçün istifade edilir.

İstifadə miqdarı : İlkin istifadədə 100 m3 hovuz suyu üçün 400-500 ml . Davamlı istifadədə 100 m3 suya 150-250 ml . Aktiv olduğu PH intervalı 7.2-7.6-dır.

Hər gün mütəmadi olaraq istifadə edilməlidir.

QABLAŞDIRMA: 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli