Aliminium xlor tərkibli çökdürücüdür . Hovuz suyunda bulanıqlığı yox edən , üzvi çirklərin torpaqlanmasını və filtrasiya zamanı təmizlənməsini təmin edən , yığıntı yaratma qabliyyətli , yüksək çökdürücü keyfiyyətinə malik qatı mayedir. 

QABLAŞDIRMA: 5 Kq - 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli