Ammonium xlor tərkibli, yosun əmələ gəlməsinin qarşısını alan , əmələ gələn yosunları yox edən , suya şəffaflıq verən dezinfeksiya təyinatlı , zərərli mikroorqanizimləri öldürən qatı maye halında maddədir.

Uzun fasiləli istifadə zamanı:100 M3 hovuz suyu üçün 1000 – 1500 ml,  daimi istifadə: İnsan sayına, ətraf mühit şərtlərinə, əlavə su miqdarından asılı olaraq 100 M3 hovuz suyu üçün həftə bir dəfə olmaqla 500 - 750 ml miqdarında istifadə edilir.

                      

QABLAŞDIRMA: 5 Kq - 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli