Didecyl dimethyl ammonium xlor tərkibli, yosun əmələgəlməsinin qarşısını alan, əmələ gələn yosunları yox edən, suya şəffaflıq verən dezinfeksiya təyinatlı, mikroorqanizmləri öldürən qatı maye halında dezinfeksiya vasitəsidir. Uzun fasiləli istifadə zamanı 100 M3 hovuz suyu üçün 1000 – 1500 ml,  daimi istifadə: İnsan sayına, ətraf mühit şərtlərinə, əlavə su miqdarından asılı olaraq 100 M3 hovuz suyu üçün həftə bir dəfə olmaqla 500 - 750 ml miqdarında istifadə edilir.

                      

QABLAŞDIRMA:5 KQ- 20 KQ

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli