Hovuz suyunda ideal miqdarda olan PH dəyərini (7.2) saxlamaq , yüksək PH dərəcəsini normallaşdirmaq üçün istifadə edilən mayedir.

PH səviyyəsini azaltmaq məqsədilə 100 m3 üçün içməli sularda 1000 ml , cod sularda isə 2000 ml tövsiyə edilir.

QABLAŞDIRMA:5 Kq - 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli