Farfor  qab-qacaqlarda əmələ gələn çəngəl və bıçaq izlərini yox etmək üçün istifadə edilir. Digər istifadə məqsədləri üçün tətbiq ediləcək səthin turşuya qarşı dözümlülüyü təyin edilməlidir.

İSTİFADƏ FORMASI: 1/5 nisbətində duruldaraq istifadə edilməlidir.   

QABLAŞDIRMA: 5 KQ

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli