Az miqdarda köpüklənən yuyucu mayedir. Paltaryuyan maşınlarda istifadə olunan, köpüyü tənzimlənə bilən, 60℃-dən yüksək temperaturlu sularda effektiv və ağardıcı qabiliyyətə malik sərfəli yuyucu vasitədir. Ağ və rəngli , pambig və sintetik , habelə qarışıq parçalar üçün uyğundur. Yun . ipək və bənzər nazik parçalar üçün uyğun deyil . Çox çirkli və ləkəli paltarlarda ağardacı maddə ilə birlikdə istifadə etmək tövsiyə olunur.

İstifadə qaydalari : 1 litr suya 10-15 ml qatılaraq istifadə olunur.

QABLAŞDIRMA: 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli