Hər növ səthlərdə , döşəmədə , eləcə də xalça və rəngli parçalarda əmələ gələn çətin gedən ləkələri və çirkləri xlor olmadan təmizləyən güclü vasitədir.Ağ və rəngli kətanlar üçün (pambıq, kətan, sintetik, yun, ipək), yun və ipək üçün istifadə edilə bilər.Rəngli parçalar üçün təhlükəsizdir. Ağların ağlığını və rənglərin parlaqlığını təmin edir.Çirkləri təsirli şəkildə təmizləyir və soyuq suda mikrobları öldürür. İnadkar kiri də təmizləyir. Uzun müddət davam edən antibakterial və dezodorasiyaedici təsirə malikdir.

İSTİFADƏ FORMASI: 1 litr suya 10 ml əlavə edilir.

QABLAŞDIRMA: 5 kq - 20 kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli