Avtomobillərin interyerindəki parça üzlüklərdə əmələ gələn çirk və ləkələri təmizləryir. Neytral strukturu olub , istənilən növ nəqliyyat vasitələrinin parça üzlüklərinin təmizliyində təhlükəsiz şəkildə istifadə edilə bilər . Parçaların dərinliyinə nüfuz edərək təmizləyir və korlanmanın qarşısını alır. 

İstifadə miqdarı: 1L suya 75 ml əlavə edilir.

QABLAŞDIRMA: 5 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli