Nəqliyyat vasitələrinin daxili parça və dəri üzlüklərində əmələ gələn çirk və ləkələri effektiv şəkildə təmizləyir. Neytral strukturlu olub, istənilən növ nəqliyyat vasitələrinin parça üzlüklərinin təmizliyində təhlükəsiz şəkildə istifadə edilə bilər.  Parçaların dərinliyinə nüfuz edərək təmizləyir və korlanmanın qarşısını alır.         

İstifadə miqdarı: 10L suya 250 ml – 1000 ml tövsiyə edilir.

QABLAŞDIRMA: 5Kq -10 Kq 

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli