Mal-qaranın yerini dəyişərkən, otağa yeni partiya mal-qara gətirərkən, mal-qaranı yerbəyer edərkən, otaqdan ölü və ya xəstə heyvan çıxartdıqdan sonra, hər dəfə mal-qara otağı bu işin mütəxəssisləri tərəfindən dezinfeksiya olunmalıdır.

QABLAŞDIRMA: 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli