Etil spirt tərkibli bu dezinfektan əsasən tibb sektorunda bakteriyalara və potensial təhlükə mənbəyi ola biləcək mikroorqanizmlərə qarşı istifadə olunur. 60% spirt dərəcəsinə malikdir.

QABLAŞDIRMA: 1 Lt , 5 kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli