Membran səthlərdə tıxanmalara səbəb olan maddələrin membranın səthinə yığılmasının qarşısını alır. Membranın ömrünü uzadır. Maye formada və rəngsiz olur. Membranın üzərində sürüşkənlik yaradaraq çökmələri önləyir. Sistemin iş qabiliyyətini artırır, habelə suda olan karbonat və sulfatların membran üzərinə yığılmasının və tıxanmanın qarşısını alır.

QABLAŞDIRMA: 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli