Məhsul sulandırılaraq məhsul düzəlir və sprey şəklində və ya xüsusi daldırma metodu ilə istifadə edilir. Hər dəfə yeni məhlul istifadə olunmalıdır.

QABLAŞDIRMA: 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli