Hovuz suyunda ideal miqdarda olan PH dəyərini (7.2) saxlamaq , yüksək PH dərəcəsini normallaşdırmaq üçün istifadə edilən mayedir.

PH səviyyəsini qaldırmaq məqsədilə 100 m3 üçün içməli sularda 1000 ml, cod sularda isə 2000 ml tövsiyyə edilir.

QABLAŞDIRMA: 5 Kq - 20 Kq kanistr

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli