Mütəmadi istifadə olunan məişət avadanlıqlarının ərpdən təmizlənməsi üçün vasitədir . Əsasən mətbəxlərdə , qabyuma avadanlıqlarında , çaydanlarda və qazanlarda yaranan ərplərin təmizlənməsi və təkrar ərp yaranmasını önləyən mükəmməl bir vasitədir.

QABLAŞDIRMA: 5 kq - 20 kq 

İstifadə miqdarı: 1 litr suya 20-30 ml

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli