PAA əsaslı dezinfeksiya edici vasitə.

Bağlı və açıq məkanların dezinfeksiyası zamanı istifadə olunduğu kimi , CİP sistemində də asanlıqla tətbiq olunur. Qida sənayesindən başqa bütün sahələrdə , çənlərdə, borularda  və CİP sistemlərində istifadə oluna bilər.  Mis xaricində bütün metallar və plastik səthlərdə istifadəsi mümkündür.

Aktivlik  80 % (min).

Qablaşdırma : 20 litr 

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli