Tövlə və fermalarda sağmal heyvanların süd sağmadan əvvəl dezinfeksiya üçün qatılaşdırılmış məhluldur.

Aktivlik  80 % (min).

Qablaşdırma : 20 litr 

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli