Tövlədə olan heyvanların və mal-qara dırnaqlarının və ayaq hovuzlarının mühafizəsi üçün dezinfeksiya edici effektiv vasitə. Heyvanların ayaq və dırnaqlardan yoluxduğu mikrobların həyat fəaliyyətinin qarşısını alır.

Aktivlik  80 % (min).

Qablaşdırma : 20 litr 

© Copyright 2015-2016 ecos.az. Powered by Ilkin Alibeyli